For the best quality sustainable

Medee Gabarice

Shop now Read more
มีดีข้าวฮาง

ผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร

ผลิตภัณฑ์ข้าวฮาง เป็นแนวคิดในการ “เพิ่มมูลค่า” ให้กับข้าวของเกษตรกร และเป็นผลิตผลที่ส่งตรงจากมือเกษตรกรถึงผู้บริโภคโดยตรง

shop now
สาร (GABA) ในข้าวฮางงอก

มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

มี GABA – Gamma aminobutyric acid

มีโปรตีนย่อยเป็นเปปไทด์และกรดอะมิโน

มีวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญ

เกษตรกร ผู้ไม่เคยยอมแพ้ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน ลำบากตรากตรำ เลี้ยงดู ส่งเสียลูกทุกคน ด้วยอาชีพทำนา

เด่น มีเหมือน

เกษตรกรผู้มีที่นาผืนน้อย แต่กลับอดทน ต่อสู้ ทำกินเลี้ยงดูครอบครัว และอยู่มาได้ จนถึงทุกวันนี้

สอนสี เหมะธุลิน

เกษตรกร ผู้ไม่เคยหันหลังให้กับอาชีพทำนา ถึงแม้ลูกหลานจะหันไปประกอบอาชีพอย่างอื่นกันแล้ว

เทพนม ศรีดาดิษฐ์
กรรมวิธีการทำ

ข้าวฮางงอก

ก่อนจะมาเป็นข้าวฮางงอกให้เราทานกันนั้น มีขั้นตอนหลายวิธีด้วยกันคือ ตั้งแต่การแช่ข้าวเปลือก (กข.6) หรือ (หอมมะลิ105) นำขึ้นมาพักไว้ให้ข้าวงอก นึ่งดักข้าวงอกเพื่อกักเก็บรักษาคุณประโยชน์ไว้ ตากให้แห้ง นำมาสี จึงค่อยนำมาหุงรับประทาน

shop now
บ้านดงบัง-ป่าโจด

ความเกี่ยวพันคู่บ้าน

โครงการพระราชดำริ

นมโค วาริช

Icezy Coffee House

@Pachod

แหล่งผลิตยางพารา

อาชีพเสริม

ความเป็นมา

บ้านดงบัง ๑๐๗ ปี

บ้านดงบัง-บ้านป่าโจด

ความเป็นมา นานนับศตวรรษ

อ่านประวัติความเป็นมา